Test

Vodné rezervoáre

06.08.08 Leto je v plnom prúde, hoci počasie tomu niekedy nenasvedčuje. Z času na čas však aj tak udrú poriadne horúčavy a preto nesmieme počas túr zabúdať na dostatočný prístun tekutín. Jednou z možností, ako to pohodlne dosiahnuť, je vložiť si do batoha ťaví vak a popíjať z hadičky. Keďže produktov je na trhu pomerne dosť, rozhodli sme sa urobiť malé porovnanie piatich zástupcov od štyroch značiek.

Tento článok je súčasťou spoločného projektu Pitný režim spolupracujúcích webov 1.outdoorova.eu. Pripravili sme niekoľko článkov na túto tému, z viacerých uhlov pohľadu. Odkazy na jednotlivé články sú na konci tohto textu.

Účastníci testu

1. Camelbak Unbottle (3 litre)
2. Camelbak Omega HydroTanium (3 litre)
3. Hydrapak Reversible II (3 litre)
4. High Sierra (2 litre)
5. Deuter Streamer (2 litre)

Obaja zástupcovia značky Camelbak sú postavení na tom istom rezervoári (Omega Hydrotanium), preto vo väčšine kritérií budú posudzované ako jeden produkt. Jediným rozdielom je, že súčasťou Unbottle je izolačno ochranný obal z nylonovej tkaniny a prvkami pre rôzne spôsoby uchytenia.

Deuter Streamer je onálepkovaný vodný rezervoár značky Source Vagabond Systems. Preto zistenia v tomto teste možno považovať za relevantné aj vo vzťahu k ich modelu Widepac.

Metodika testu

V teste sú uprednostnené kvalitatívne metódy pred kvantitatívnymi. Nebolo mojou snahou zahrnúť čitateľa množstvom čísel o rôznych nameraných hodnotách, ktoré majú sporný vzťah k reálnemu používaniu. Z tohto dôvodu som sa snažil uvedené vodné vaky nosiť na čo najväčšom počte akcií, aby som zistil ich správanie sa pri reálnom používaní. Tento test prebiehal počas uplynulých dvoch mesiacov najmä na slovenských horách, preto sú výsledky relevantné najmä pre letné, prípadne trojsezónne použitie.

Kvantitatívnymi kritériami boli cena a meranie prietoku vody. Pre určenie prietoku som plný rezervoár zavesil na šnúru a pri naplno stlačenom náustku nechal celý objem vytiecť. Náustok bol 15cm pod úrovňou vaku pre mierne zvýšenie hydrostatického tlaku. Merania boli vykonané tri krát, výsledok spriemerovaný a prepočítaný na čas potrebný na vytečenie jedného litra. Cieľom tejto metódy je zistiť, ktorý zo systémov kladie toku vody najmenší odpor a teda sa z neho najľahšie pije.

Ďalšie kritériá, ktorých hodnotenie je určené na základe pocitov z používania:

Materiály - dojem z použitých materiálov pri jednotlivých dieloch, odolnosť proti poškodeniu, vnútorné ošetrenie vaku a hadičky, zvary na bokoch, pripojenie hadičky k vaku a k náustku. Všetky vaky taktiež prešli skákacím testom odolnosti – naplnil som ich doplna vodou a niekoľkonásobne poskákal vo vibramoch.

Manipulácia - pri hodnotení tohto kritéria som sa zameral na jednoduchosť plnenia (prameň, studnička, vodovod), systém uzatvárania, používanie náustku, možnosti uchytenia v batohu a pod.

Chuť čistej vody - v úvode testovania boli všetky vaky poriadne vyumývané bežným saponátom na riad a mnohonásobne prepláchnuté. Podobným procesom prešli aj hadičky a náustky. Samotná chuťová skúška prebehla v úplnom závere testovania.

Tesnenie náustku pri otvorenom ventile - zamerané na náhodné úniky vody v prípade, keď nebol náustok uzavretý. Pri túrach je pohodlnejšie mať ventil stále otvorený, pre jednoduchšiu manipuláciu a lepší je ten systém, ktorý je menej náchylný na nechcené úniky vody.

Čistenie - obzvlášť nepríjemné je držanie vakov v čistote, najmä pri používaní iontových nápojov. Podstatné pri hodnotení bolo, ako ľahko je možné sa dostať rukou dnu (= systém otvárania), ďalej možnosti ľahkého rozoberania jednotlivých dielov.

Sušenie - mokré steny rezervoárov majú prirodzenú tendenciu sa spojiť a tak zamedzovať sušeniu. Pri hodnotení som sa zameral na možnosti prevrátenia vakov naruby, prípadne iných možností, ako umožniť vnútru dobre vyschnúť.

Detaily - ide najmä o drobnosti spríjemňujúce používanie toho-ktorého systému, prípadne iné menej podstatné detaily, ktoré ma zaujali.

Doplnky - šírka príslušenstva, ktoré jednotlivé značky poskytujú k svojim vodným rezervoárom. Ide najmä o rôzne typy náustkov, ventilov, čistiacich sád, doplnkov pre sušenie, kryty náustkov, upevňovacie pomôcky, izolačné násuvky pre hadičky a iná zaujímavá príplatková výbava.

Za každé z desiatich hodnotiacich kritérií môže vak získať 1 až 10 bodov. Keďže každé z kritérii má rovnakú váhu, výsledné hodnotenie je súčtom bodov v jednotlivých kritériách. V prípade, ak má niekto iné preferencie, môže si váhu zmeniť a tak získať favorita podľa svojich individuálnych potrieb.

Materiály

Všetky zúčastnené rezervoáre bez problémov vydržali skákací test. Isto, tento druh zábavy s hydrovakom nikto robiť nebude, dáva to však obraz o ich odolnosti a preto nie je nutné sa obávať, že by sa vak v batohu roztrhol. Stále však treba dávať veľký pozor na ostré predmety. V prípade tohto testu sa však ukázalo iné slabé miesto – pripevnenie hadičky k rezervoáru. Hadička Deutera sa po skákaní výrazne posunula a keby sa skákalo dlhšie, určite by vypadla. Tento problém nebol s Camelbakom, keďže hadička je takmer úplne napevno, ani pri Hydrapaku, ktorý je zasa vybavený stopventilom a aretovacím mechanizmom na hadičke. Vak High Sierra mierne tiekol, avšak podarilo sa to obmedziť na minimum po dostatočne silnom zatiahnutí závitu hadičky.

Zo zúčastnených vakov najtvrdším dojmom pôsobí materiál Deutera, avšak pripínanie hadičky znižuje hodnotenie. Hydrapak je naopak vak s najjemnejšie pôsobiacim materiálom samotného vaku. Pozitívom je, že sa tak veľmi ľahko a drobre prispôsobuje priestoru, najmä ak nie je úplne plný. Navyše je vďaka svojej konštrukcii veľmi ľahký. High Sierra je v pohode s tuhosťou niekde v strede – drobnosťou je pomerne neohybná hadička a nutnosť naozaj silného zatiahnutia hadičky, čo časom môže spôsobiť opotrebovanie plastového závitu. Camelbak pôsobí veľmi vyrovnaným dojmom jednotlivých komponentov – materiál vaku je dostatočne tuhý a na "omak" veľmi presvedčivý, hadička je tak akurát a jej pripnutie je taktiež spoľahlivé. Zo všetkých vakov ma práve materiály Camelbaku presvedčili najviac, prijal by som však stopventil s aretáciou tak, ako má Hydrapak.

Manipulácia

Pri manipulácii bolo pre mňa najdôležitejšie, ako sa rezervoáre plnia, umiestňujú do batoha a taktiež narábanie s náustkom. Pri plnení bol suverénne najlepší Camelbak, pretože pod veľkým kruhovým otvorom je veľké madlo, za ktoré sa vak pohodlne drží pri plnení a následnom zatváraní. Už menej pohodlný je pomerne tuhý chod uzáveru. V tomto smere sú na tom Hydrapak aj Deuter podstatne lepšie, pretože stačí kus umeliny prehnúť a následne nasunúť zabezpečovací umelohmotný diel (viď obrázky 7 a 8). Najhoršie je to s High Sierra, ktorá má pomerne malý otvor bez madla na uchopenie – pri snahe o úplne naplnenie som sa často ošpliechal vodou. Všetky vaky s výnimkou Deutera majú uzávery prichytené o samotný vak tak, aby pri manipulácii nedošlo k náhodnej strate.

Veľmi dobrý sa ukázal spätný ventil na Hydrapaku a to najmä pri vkladaní do batoha, pretože veľký náustok ide ťažko cez menšie otvory v batohoch určené na hadičky. Preto bolo pohodlné prestrkať hadičku opačne a následne pripojiť k vaku. Stopventil fungoval bezproblémovo a spoľahlivo, aj keď hodne tuho. Pri ostatných vakoch je nutné hadičku vyviesť z batoha náustkom dopredu. Preto sa menšie náustky lepšie osvedčili – High Sierra má priamy náustok bez zahnutia a tak šiel veľmi dobre, Camelbak a Deuter boli na tom o niečo horšie.

Zo všetkých náustkov ma najviac zaujal ten na Hydrapaku. Je ohnutý v 90-stupňovom uhle, avšak v základnej výbave je k dispozícii aj náhradný diel, s ktorým je možné náustok prerobiť na priamy. Zo všetkých náustkov sa mi pilo najpohodlnejšie z tohto, mal som pocit, že kladie najmenší odpor a stačí ťahať len veľmi mierne. Z High Sierra a Camelbaku sa pilo porovnateľne pohodlne. Najtažšie to zasa šlo s Deuterom, lebo je nutné pomerne silno stlačiť náustok a aj tak vody netečie toľko, ako pri ostatných. Všetky náustky s výnimkou Deutera majú uzavierací ventil, ktorý príde vhod najmä pri transporte a v prípade náhodného stlačenia nenastane galiba. Deuter má však ochranný kryt náustku, ktorý je dostatočne tuhý, aby náhodným únikom zabránil.

Pozn. redakcie: Source Vagabond Systems ohlásili na veľtrhu vo Friedrichshafene novinky v svojom hydrosystéme, ktoré sa dotýkajú náustkov, ako aj ďalších vychytávok. Viac info v článku Světa Outdooru.

Chuť čistej vody

Plastová príchuť je jedným z najčastejších argumentov proti hydrovakom. Preto sa tento neduh snaží každá zo značiek riešiť. Na vnútorný povrch vaku sa preto zvykne nanášať tenký ochranný PU film. Do hadičky zas silikónová vrstvička, prípadne je hadička celá z polyuretánu. To, aký systém používa ten-ktorý výrobca, nie je predmetom testu, takže poďme na chuťový test.

Deuter sprvu chutil pomerne plastovo, ku koncu testu však ašpiruje na najvyššiu priečku. O niečo horšie, avšak stále na vysokej úrovni je Hydrapak a tesne za ním Camelbak. Najplastovejšiu chuť má High Sierra, ktorá síce od začiatku mierne poľavila, stále je však dosť citeľná. Pri použití iontového nápoja sa skóre takmer vyrovnalo, v ústach ostávala iba umelá chuť tej-ktorej gebuziny.

Tesnenie náustku pri otvorenom ventile

Suverénne najlepšie tesnenie samotného náustku je pri Camelbaku. OmegaHydrotanium rezervoár sa dodáva aj vo verzii bez ventila, iba s náustkom priamo na hadičke a preto je urobený tak, aby dobre tesnil aj bez nutnosti ventila. Ventil spolu s 90-stupňovým kolienkom je veľmi dobrým doplnkom, no aj bez neho všetko tesní veľmi dobre. Počas túr, pri stále otvorenom ventile, sa mi ani raz nestalo, že by som sa oblial pri náhodnom stlačení.

Na opačnom konci hodnotenia je Hydrapak. Stačí tvrdší dotyk a už uniká voda. Pre tento systém je ventil veľmi dôležitý a funguje jednoduchým povytiahnutím/zatlačením, čo sa dá zvládnuť pomocou jednej ruky a úst. Ide však o najväčšiu slabinu inak vynikajúceho systému.

Náustok High Sierra funguje na tom istom princípe tuhej silikónovej koncovky so štrbinou ako Camelbak. Zaujímavou komplikáciou bolo, že pred použitím bolo treba vhodne narezať túto koncovku. K vaku som nedostal žiaden návod, ako na vec, no podarilo sa to s celkom dobrým výsledkom. Náhodné úniky vody boli veľmi zriedkavé.

Vzhľadom na tuhosť potrebného stláčania je problém úniku vody z Deutera celkom dobre kontrolovaný. Spoľahlivosť však možno očakávať až po nasadení ochranného krytu. Inak sa drobné úniky občas vyskytnú.

Čistenie

Zložité udržiavanie hydrovakov v čistote je opäť jedným z negatív, ktoré ich odporcovia často používajú. Najväčším problémom je zabrániť vzniku pliesní a to najmä v hadičke, či priamo v náustku. Preto je pre výber hydrovaku veľmi dôležité, do akej miery je celý systém rozoberateľný, ako ľahko sa dá dostať do vaku rukou (a teda hubkou so saponátom).

V oblasti rozoberateľnosti sú všetky vaky na tom veľmi dobre. Azda najlepšie je na tom Hydrapak a to aj vďaka (inak trochu neštastnej) konštrukcii náustku. Ten po rozobraní veľmi dobre schne a vlhkosť v ňom ostáva najkratšie. Ostatné vaky by som hodnotil viac menej na rovnakej úrovni.

Najlepšie sa dá rukou dostať do Deutera a Hydrapaku, pretože používajú odlišný systém uzatvárania, ktorý poskytuje najväčší otvor. Camelbak je na tom trochu horšie, avšak stále je cez pomerne veľký otvor možné rukou čistiť vnútro. Najhoršie je na tom High Sierra, do jej malého otvoru sa mi ruka nezmestí.

Sušenie

Suverénne najlepšie sa suší Hydrapak, ktorý vďaka jemnému materiálu a konštrukcii otvoru možno veľmi ľahko obrátiť naruby a zavesiť (napr. na šnúru). Toto žiaľ nie je možné s Deuterom, no postačí vložiť štipec do oblasti otvoru a pomerne tuhý materiál vaku zaručuje, že sa steny nespoja. Čiastočne sa dá naruby otočiť aj Camelbak, no vzhľadom na tuhší materiál a menší otvor to však nezaručuje úplne vyschnutie, je nutné potom vak dosušiť vložením nejakých predmetov dnu, ktoré zabránia spojeniu stien. Najhoršie sa suší High Sierra, kde obrátenie naruby možné nie je a pre menší otvor sa doň aj tažšie umiestňujú nejaké oddeľovacie predmety. Situáciu mierne vylepšuje možnosť odskrutkovania hadičky, kadiaľ dnu môže vnikať vzduch.

Detaily

Camelbak: odmerka pre prehľad o aktuálnom objeme, najdlhšia hadička spomedzi testovaných vakov (112cm), vnútro vaku ošetrené antibakteriálnou vrstvou s iónami striebra, verzia Unbottle – možnosť použiť samostatne rezervoár, obal je termoizolačný, dobre sa pripína na batoh.

Hydrapak: najlepšie viditeľná odmerka s detailným ciachovaním, možnosť zmeny náustku na priamy bez ohybu, suchý zips na hadičke pre dobré uchytenie na batohu bez špeciálnej hydravakovej západky, podrobný návod na použitie priamo na vaku doplnený obrázkami (text je žiaľ iba v angličtine)

Deuter: ochranný kryt na náustok v základe, glass-like štruktúra obmedzujúca rast a baktérii

High Sierra: odmerka, návod priamo na vaku (žiaľ len v angličtine a bez obrázkov), neoprénový izolačný návlek na hadičku v cene

Doplnky

Camelbak: kryt náustku, náhradný náustok, pripínacie spony na popruh batoha, zimná izolačná sada, predlžovač trubičky, kefky na čistenie vaku a trubice, sušiak, čistiacie tablety, ventil s 90-stupňovým ohybom, priamy ventil bez ohybu

Hydrapak: náhradný náustok, zimná izolačná sada

Deuter: doplnky od Source Vagabond Systems (obmedzená dostupnosť na Slovensku)

High Sierra: bez doplnkov

Prietok

Najlepší prietok dosiahol Hydrapak, priemerná hodnota 1:09 na liter. Camelbak a High Sierra sa pohybovali na rovnakej úrovni, prvý mal priemer 1:14 (vo verzii Unbottle 1:17) a druhý 1:15. Najhoršie bol na tom Deuter s takmer dvoma minútami.

Infoceny

Camelbak Omega HydroTanium 3L + ventil 1190,- Sk
Camelbak Unbottle 3L 1490,- Sk
Hydrapak Reversible II 3L 950,- Sk
Deuter Streamer 2L 1070,- Sk
High Sierra 2L 599,- Sk

Tabuľka hodnotení

Rezervoár Camelbak 3L Camelbak Unbottle Hydrapak 3L Deuter 2L High Sierra 2L
chuť čistej vody 7 7 8 10 5
prietok cez náustok 8 8 10 6 8
tesnenie náustku 10 10 4 6 8
manipulácia 8 8 10 6 5
materiály 9 9 8 7 5
čistenie 6 6 10 8 5
sušenie 6 6 10 8 5
detaily 6 8 10 4 5
doplnky 10 10 6 5 0
cena 5 4 8 6 10
súčet 75 76 84 66 56

Verdikt

Víťaz testu: Hydrapak Reversible II
Tip redakcie: Camelbak Unbottle (vďaka svojej univerzalite)

Ako bolo uvedené v metodike, v prípade odlišných váh jednotlivých kritérii vyjde iný víťaz. Preto odporúčam každému, nech si tabuľku skopíruje napr. do Excelu a trochu sa s váhami pohrá, aby získal svojho favorita.

Užitočné odkazy

Svět Outdooru
- Pitný režim
- Novinky v oblasti hydratačných systémov
- UV žiarenie a dezinfekcia vody v outdoore

NaKole.cz
- Ako hospodáriť s tekutinami

Hydro magazín
- Ako s vodou na vode?

Zdieľaj:  
Reakcie
Vodné rezervoáre 04/06/13 12:19 30 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Ferrata Ferrata Kyseľ v Slovenskom raji (+ mapa a video) Po štyridsiatich rokoch od ničivého požiaru, po ktorom bola tiesňava Kyseľ pre turistickú verejnosť uzavretá, ju 18. 8. 2016 správa NP Slovenský raj sprístupnila ako náučný chodník. Náročnejšie pasáže sú zabezpečené formou zaistenej cesty, tzv. via ferraty. Po Ferrate HZS v Malej Fatre ide o ďalšiu lastovičku v sprístupňovaní zaujímavých miest touto, v zahraničí bežnou formou. Trasu bude možné využívať iba v období od 15. júna do 31. októbra, zvyšok roka bude pre verejnosť uzavretá. 18/08/16 Ľubomír Mäkký Slovenský raj
Cyklotúra Cyklo Korytnička: Korytnica – Ružomberok a späť Tranzitným dopravným ťahom cestou č. I/59 z Banskej Bystrice cez Donovaly do Ružomberka pravidelne cestujem na hory. Dávnejšie som si všimol, že popri ceste je torzo telesa úzkokoľajnej železnice, ktorá v rokoch 1908 až 1974 spájala Korytnicu s Ružomberkom. Idúc na "autopilota" som často rozmýšľal, že by sa tu hodila cyklotrasa, veď teleso bývalej železnice sa na to priam pýta. V júni tohto roku sa to podarilo a keďže masové "otváračky" príliš neobľubujem, idem trasu preskúmať asi o mesiac neskôr, pekne v pokoji cez pracovný týždeň. 11/08/16 Ľubomír Mäkký Nízke Tatry, Veľká Fatra a Choč
Predstavenie Approach polovičky La Sportiva TX4 Túto letnú sezónu naraz testujem dva páry polovičiek, ktoré sú svojím konceptom od seba dosť vzdialené – Hanwag Lime Rock GTX a La Sportiva TX4. Prvé sú tuhé a majú GoreTex membránu, druhé sú mäkké a hoci sú celokožené, membránu nemajú. Teraz si poviete, že fajn, veď každé sú určené do iného prostredia. Omyl, oboje sú to approach polovičky, teda najmä do skalnatého terénu. V tomto článku vám predstavím druhé menované, talianske La Sportiva TX4. 10/08/16 Ľubomír Mäkký Obutie
Najnovšie články na titulke
 
Recenzia Kniha Z Devína na Duklu Cesta hrdinov SNP. Legendárna turistická magistrála, ktorej značka sa tiahne ako nekonečná červená stuha naprieč Slovenskom, naberá na popularite. Knižná novinka z vydavateľstva DAJAMA od autorskej dvojice Milan Lackovič a Juraj Tevec podrobne mapuje jej trasu. Stane sa útla knižka neodmysliteľným bedekrom turistov, putujúcich po našej najdlhšej turistickej trase? dnes Michal Sim Mapy a knihy
Recenzia Devold Breeze – merino tričko pre cestovateľov Pred pár týždňami u mňa zavítal poštár a doniesol mi na testovanie dve vlnené tričká značky Devold. Ide o novinky z kolekcii 2016. Druhým tričkom v poradí je model Breeze, ktorý je vhodný najmä na cestovanie a voľnočasové aktivity. V nasledujúcich riadkoch vám preto najprv predstavím výrobok a neskôr sa podelím aj o skúsenosti z používania. Recenziu staršieho modelu trička Breeze si môžete prečítať v článku od Paľa Gomboša. včera Pavol Hreha Oblečenie
Túra Dívčí hrad a kopec Děvín – okruh z Pavlova Pavlovské vrchy (CHKO Pálava) sa nachádzajú na juhu Moravy, nad mestečkom Pavlov. V ich blízkosti sa nachádza Mikulov, ktorý patrí pod kultúrne dedičstvo UNESCO. Pod nimi sa rozprestiera vodná nádrž Nové Mlýny. Vrchy sú tvorené vápencom a veľmi pekne zalesnené. V minulosti sme tu boli na krátky víkend, ale vzhľadom na horúčavy sme turistiku vynechali. Teraz je zelená jar, všetko kvitne a sme tu opäť, rozhodnutí objaviť krásy súčasného kraja. Sme aj s krpcom, ktorý k nám medzičasom pribudol. 23/08/16 Danka Laciková Svet

 
 
 
Verzia pre tlač
  • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Vodné rezervoáre 04/06/13 12:19 30 príspevkov
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
Práve nás číta 1886 ľudí
0.45 (0.13)