Údolie riečky Bodvy, vľavo na obzore Slanské vrchy (Bradlo a Veľký Milič) © hiking.sk & autor