Úzky chodníček občas serpentínuje, no väčšinou strmo padá po spádnici © hiking.sk & autor