Časť Slanskej Huty, v pozadí Hradisko a vpravo Slanský hrad © hiking.sk & autor