Časť vôd sa šmýka, časť skacká © hiking.sk & autor