Čertov kopec (751,8 m n. m.) v pozadí zvyšky stožiara © hiking.sk & autor