Česť farieb dnes zachraňujú iba machy © hiking.sk & autor