Česko-poľská hranica na konci Hrčavy © hiking.sk & autor