Čierťaž, to už bude iný príbeh, v iný čas. Dnes sme na konci cesty. » pozri na mape © hiking.sk & autor