Čierťaž pri Lome nad Rimavicou (autor foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor