Čierny kameň, Ploská a Borišov a priehrštie spomienok » pozri na mape © hiking.sk & autor