Čili veľmi pozorne stráži klobásky » pozri na mape © hiking.sk & autor