Ďalší pohľad na ukrajinskú stranu so strmým zrázom nad prameniskom Uhu © hiking.sk & autor