Ďalšie vyhliadkové miesto Paradajsu © hiking.sk & autor