Ďubákovo, Sklenný vrch, v pozadí Veporské vrchy - Drahová © hiking.sk & autor