Ďumbierske sedlo a masív Ďumbiera (vpravo) z Rovnej hole © hiking.sk & autor