Šípka ukazujúca začiatok zaistenej cesty © hiking.sk & autor