Šťastní v cieli - zľava: Jožo, ja a Gabo © hiking.sk & autor