Šachta Gábor nad Banskou Štiavnicou © hiking.sk & autor