Širší záber na útulňu v Lupkovskom priesmyku (Przełęcz Łupkowska) © hiking.sk & autor