Široká veža z Pfinnovej kopy, vľavo Priečne sedlo, vpravo Sedielko © hiking.sk & autor