Štátna hranica s Poľskom na Pilsku (Piľsku) © hiking.sk & autor