Štátna hranica s priechodom, kde končí slov. plavba plťami © hiking.sk & autor