Štefánička zo Zelenskej Mlynnej © hiking.sk & autor