Štefánikova mohyla na Bradle » pozri na mape © hiking.sk & autor