Štiavnické vrchy - hlboký úvoz nad dedinou Podhorie © hiking.sk & autor