Štiavnické vrchy od osady Grégerov štál © hiking.sk & autor