Štrkové nánosy Dunaja pred Devínskou bránou (6. panel), meandreujúce ústie potoka Mláka do Moravy © hiking.sk & autor