Švárne vysokohorské dojičky a nosičky mlieka pri znášaní cenného nákladu z Kraviarok (autor foto: Miroslav Saniga) © hiking.sk & autor