Švermov pamätník, som na konci cesty » pozri na mape © hiking.sk & autor