Žľabom schádzam hlboko do Jamníckej doliny, nad ktorou sa čnie Baranec a Smrek © hiking.sk & autor