Žľaby Mútnej studne, napriek nevábnemu vzhľadu voda bola výborná © hiking.sk & autor