Žibrica od Žirian, vpravo vidieť nákladnú lanovku, popod ktorú sme, tešiac sa na tresku a pivo, prechádzali © hiking.sk & autor