„Trzydniowiański“ hrebeň s Vyšnou Chocholowskou Dolinou © hiking.sk & autor