20-ročný les po veternej kalamite © hiking.sk & autor