2008 - Horáreň Sokol, prístup do doliny Veľký Sokol © hiking.sk & autor