A) Pôvodná odbočka červnej do obce Kopec. © hiking.sk & autor