A to som kde? - tufový lom Veľká Tŕňa © hiking.sk & autor