A už sme na vrcholovom plató, pohľad na chatu Gmundnerhütte, kde budeme spať, vrchol nie je vidieť © hiking.sk & autor