AKU Tengu Low sú napriek svojmu approach vzhľadu orientované univerzálne – aj skala, aj les © hiking.sk & autor