Aj Hrubý vrch a Osobitá sú už osvetlené, Orava pod Pilskom je zaliatia inverziou © hiking.sk & autor