Aj hromadné túry boli, foto Roman Matkovčík © hiking.sk & autor