Aj mimo sezóny je lyžiarsky svah využitý návštevníkmi © hiking.sk & autor