Aj najvyššieho z Pohronského Inovca je vidieť © hiking.sk & autor