Aj poľnohospodárska krajina môže byť malebná © hiking.sk & autor