Aj strmšie osamotené skaly sú zabezpečené zábradlím z oceľového lana © hiking.sk & autor