Aj toto si zaslúžilo byť titulnou fotkou, sme tesne pred táboriskom s maringotkou s najlepším výhľadom v chotári » pozri na mape © hiking.sk & autor