Aj tu sa uskutočnili nejaké opravy © hiking.sk & autor