Aj tu sa zachovali drevené domky © hiking.sk & autor