Aj v bezlesnej krajine sa občas dali nájsť pekné fotomotívy © hiking.sk & autor